PosterPROJECT HOOP

De uitbraak van het coronavirus in het voorjaar van 2020 trof iedereen, maar kunstenaars en ontwerpers hadden het extra zwaar omdat een groot deel van hun wereld noodgedwongen stilviel. Dan is een steuntje in de rug hard nodig. Bedacht het bestuur van het Constant van Renessefonds medio 2020 en schreef een opdracht uit aan tien kunstenaars. Simon Benson, Lilia Scheerder, Erik Vermeulen, John Körmeling, Space3, Bryan Stoel, Aagje Linssen, Bert Staal & Matty Christensen, Gam Bodenhausen en Esther van Waalwijk kregen de opdracht een poster te ontwerpen. Thema: Hoop. Gebruikmakend van slechts twee kleuren: groen en zwart. En te drukken bij MakeEindhoven. In de week van 13 juli hingen er zo bijna tweehonderd posters, verspreid over de stad Eindhoven, langs wegen en fietspaden, de passanten een beetje hoop biedend in barre tijden.

Esther van Waalwijk

esthervanwaalwijk.nl

space3, martijn munsters

space3.nl

lilia scheerder

liliascheerder.nl

Matty Christensen en Bert Staal

staalchristensen.nl

Gam Bodenhausen

gambodenhausen.nl

Erik Vermeulen

erikvermeulen.eu

Bryan Stoel

facebook.com/bryan.stoel

Simon Benson

simonbenson.nl

John Körmeling

johnkormeling.nl