Welkom

Een beeldend kunstenaar wil graag een publicatie laten maken over zijn werk. Een ensemble wil een nieuwe compositie laten schrijven. Een vormgever heeft dringend behoefte aan een nieuwe cirkelzaag en een schrijver wil in alle rust een paar maanden werken aan zijn nieuwe boek en zoekt een artist in residence. In die gevallen kan het Constant van Renessefonds mogelijk helpen. Dat geldt voor musici, beeldend kunstenaars, schrijvers, muzikanten, designers en andere makers, werkzaam in het gebied van het fonds.

GEHONOREERDE AANVRAGEN

Materiaal Nabuurs & Van Doorn

Voor Nabuurs & Van Doorn is docu­mentatie van hun diverse kunst­projecten belangrijk. Fotografie is daar een belangrijk onderdeel van. Om de foto’s onderdeel uit te laten maken van hun presentaties zochten zij naar

Lees meer »

onderzoekstraject INGRID SIMONS

Ingrid Simons gaat met grote regel­maat naar Portugal voor een aan­eengesloten werkperiode. In 2013 begon zij met een onderzoeks­traject naar de Portugese azuelo-traditie met als doel de relatie te onder­zoeken met de Neder­landse

Lees meer »

het Kunstblok bij Vitalis

Bij Vitalis, zorg­instelling in Eind­hoven, werkten vanaf 2017 ge­du­rende twee jaar, in totaal negen kunste­naars als artist in resi­dence. In het zogeheten Kunstblok – een com­pleet ingericht atelier in een zee­container – dat werd

Lees meer »

posterproject 'hoop'

De uitbraak van het coronavirus in het voorjaar van 2020 trof iedereen, maar kunstenaars en ontwerpers hadden het extra zwaar omdat een groot deel van hun wereld noodgedwongen stilviel. Dan is een steuntje in de rug hard nodig. Bedacht het bestuur van het Constant van Renessefonds medio 2020 en schreef een opdracht uit aan tien kunstenaars. Simon Benson, Lilia Scheerder, Erik Vermeulen, John Körmeling, Space3, Bryan Stoel, Aagje Linssen, Bert Staal & Matty Christensen, Gam Bodenhausen en Esther van Waalwijk kregen de opdracht een poster te ontwerpen. Thema: Hoop. Gebruikmakend van slechts twee kleuren: groen en zwart. En te drukken bij MakeEindhoven. In de week van 13 juli hingen er zo bijna tweehonderd posters, verspreid over de stad Eindhoven, langs wegen en fietspaden, de passanten een beetje hoop biedend in barre tijden.

Naar het project >>