Over HET fonds

Ets van Constantijn Daniël van Renesse, ‘Dorpskermis met twee charlatans’ in circa 1650-1660. Credit Museum Boijmans van Beuningen
Geschiedenis:

Een nieuw fonds moest er komen, begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Een fonds dat het accent zou leggen op de bevordering van activiteiten op cultureel of sociaal-cultureel gebied. In de regio Eindhoven. Op 1 oktober 1974 is het Constant van Renessefonds een feit. Het werd mogelijk gemaakt door bijdragen van het Frans van Walsem Fonds, het Philips de Jongh Ontspanningsfonds, Van Doorne’s Bedrijfswagenfabriek DAF BV en wijlen de heer W.A.V. van Doorne. De stichtingsakte werd gepasseerd op 10 mei 1977. Op 24 februari 1981 werd besloten om het Frans van Walsem Fonds onder te brengen onder het beheer van het Constant van Renessefonds. Zijn naam dankt het fonds aan Constant van Renesse, die in de 17e eeuw secretaris van Eindhoven was en een leerling van Rembrandt van Rijn.

Bestuur:

G. Dierick: voorzitter
B. Nagelkerke: secretaris/penningmeester
B. Schellekens: lid
R. Schoonen: lid
L. Schreuder: lid
L. Korfker: adviseur

Criteria aanvragen:
 • Voor mensen die werkzaam zijn op cultureel (of sociaal-cultureel) gebied;
 • Die onvoldoende een beroep kunnen doen op subsidieregelingen, of fondsen;
 • Werkzaam in Eindhoven of de Kempen (zie hieronder);
 • Hebben een beroepspraktijk op cultureel (of sociaal-cultureel) gebied;
 • Steun komt bij voorkeur direct ten goede aan de maker en zijn beroepspraktijk;
 • Uit de begroting moet blijken wat het belang van de aanvraag bij het CvR-fonds is;
 • De maximale bijdrage van het CvR-fonds is circa 2.500 euro per aanvraag.
Overzicht gemeenten Eindhoven of de Kempen

Eindhoven, Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonk, Deurne, Eersel, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre

Termijnen aanvragen:

De aanvragen worden op het eind van elk kwartaal behandeld en dienen uiterlijk de eerste dag van de laatste maand van het betreffende kwartaal binnen te zijn bij het secretariaat willen ze voor die termijn in behandeling kunnen worden genomen. Dus 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

In het verleden zijn bijdragen en/of renteloze voorschotten verstrekt voor o.a.:
 • Werkperiodes/artist in residencies;
 • Studiekosten;
 • Inrichting, apparatuur;
 • Catalogi, monografieën;
 • Optredens.